/ Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa – 1. Ton (Tis erimou politis – Bürger der Wüste) / Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa – 1. Ton (Tis erimou politis – Bürger der Wüste)

Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa – 1. Ton (Tis erimou politis – Bürger der Wüste)

Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa - 1. Ton (Tis erimou politis - Bürger der Wüste)