/ Apostel Iakobos, Donatos, Bischof von Evroia, Neumartyrerin Argyri / Apostel Iakobos, Donatos, Bischof von Evroia, Neumartyrerin Argyri

Apostel Iakobos, Donatos, Bischof von Evroia, Neumartyrerin Argyri